Danh sách sơ thảo, đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
(Nếu tên có màu nâu lợt, đưa mouse trên tên một hình khác sẽ hiện ra)
 
 
-----
-----
 
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
Lái Thiêu 
Việt Nam
 
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
USA
 
Lái Thiêu
Bình Dương
 
-----
Germany
 
Phú Văn
Việt Nam
 
Hưng Định, Lái Thiêu,
Việt Nam
 
Phú Văn 
Việt Nam
 
-----
Việt Nam
 
-----
-----
 
Chợ Búng
Việt Nam
 
 
-----
Việt Nam
 
Bình Dương 
Việt Nam
 
Bình Dương 
Việt Nam
 
-----
-----
 
Bình Dương 
Việt Nam
 
 
-----
USA 
 
-----
-----
 
-----
-----
Trần Văn Hùng
-----
Nguyễn Hoàng Long
-----
Nguyễn Hồng Minh
-----
Lê Văn Phượng
Phú Văn, Bình Dương - Việt Nam
Lâm Minh Sơn
-----
Trịnh Công Trung
-----
Nguyễn Hoàng Vân
-----
Lê Văn Việt
-----
 
Danh sách được chị Trương Thị Kim Thanh, MS1, K5 gởi đến với lời ghi do anh Khấu Hoàng Tiến (MS2 Khoá 4) cung cấp. Cám ơn thật nhiều cho sự tích cực góp sức của quý anh chị Thanh và Tiến. Mong nhận được sự tiếp tục hỗ trợ, bổ khuyết, kêu gọi bạn bè gởi hình chân dung để danh sách được hoàn chỉnh hơn.
Cập nhật ngày 24-11-2016 bổ khuyết sửa sai, hình ảnh do chị Nguyễn Thị Năm (Lái Thiêu), và anh Nguyễn Thành Chung, MS-K2 cung cấp.
Ảnh của Phạm Văn Hoàng được cập nhật ngày 03-12-2017, do anh Lư Thanh Sơn và chi Trương Thị Kim Thanh cung cấp. Cám ơn hai bạn.
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.