Xa rồi năm tháng học trò
Sáng lo đi học, chiều còn chăn dê
Đêm về bài vở lê thê
Chăm lo chuồng trại, kẻo thầy la cho.
 
Tối qua heo đẻ trở mình
Mà con heo đẻ, nó la inh trời
Đứa thì chạy ngược chạy xuôi
Đứa lo xách nước, đứa thì lo khăn.
 
Đứa nào làm biếng cà nanh
Ngày mai thầy biết, thầy cho điểm vàng
Điểm vàng đội sổ cho nàng
Cuối năm thi rớt thì thành lưu ban.
 
Lưu ban, học mãi biết nhiều
Học hoài, học mãi, thì thành cụ non
Cụ non, con gái không thèm
Chẳng lo chuồng trại, để gà chạy rong.
 
Ngày mai lại học thiến gà
Đứa nào cũng có con gà mang theo.
Sáng lo bốn chữ văn chương
Chiều lo đi thiến con gà trống tơ.
 
Đứa nào thiến tốt thì nuôi,
Đứa nào thiến dở, chiều ăn cháo gà.
Ăn xong đội sổ đem về
Thiến gà không được, làm gì thiến heo.
 
Thôi thì hãy dắt đàn bò
Đi ra đồng cỏ cho bò nó ăn.
Ngày mai thầy dạy thiến bò
Thiến bò không được, thì về lớp luôn.
 
Về lớp ở đó chờ thầy
Ngày mai thầy dạy, thiến bò, thiến heo.
Học hoài, học mãi không xong
Thầy cho thiến cả "e..." luôn cho rồi.
 
Thầy ơi! Dạy lại một lần
Lần sau em thiến cho thầy xem chơi,
Bởi vì có gái em run
Lần sau thầy bảo các nàng đi cho.
 
Em nuôi lợn lại nuôi bò
Con bò mập ú, cho thầy xem chơi
Thuốc men em chủng, em ngừa
Con nào có bệnh em thời trị luôn.
 
Xin thầy, đừng cho điểm vàng
Điểm vàng mắc cỡ với nàng kế bên.
Người ta con gái nhu mì
Mà vẫn thiến được con bò, con heo.
 
Còn em chi chí nam nhi
Sao thua con gái, chăn heo, chăn bò
Thầy ơi! Thầy cũng nam nhi
Xin thầy hãy cố xót thương em dùm.
 
Giờ ngồi nghĩ lại “thương Thầy”
Công cha, áo mẹ, con lo không tròn
Tiếc thân phận, thương nước non
Làm sao cho trọn, nghĩa Thầy công Cha
 
Trời hỡi! Trời cao có thấu
Trời gieo chi cái cảnh đoạn trường             
Tổ Quốc ! Hồn thiên sông núi
Hãy thương dùm dân tộc Việt Nam.
 
Bởi sông núi bị ngăn đôi
Ngày hợp nhất, cũng là ngày ly tan
Tiền nhân hỡi ! Hãy linh thiêng
Giữ cho non nước Việt Nam vững bền.
 
 
 
Viết tại Atlanta GA ngày 30 tháng 12 năm 2019
Ngày cuối năm buồn, nhớ Cha Mẹ, Thầy cô, Bạn Bè.....nhớ kỷ niệm của tuổi học trò
 
"Chỉnh tề đầy đủ như ông giáo
Vở nháp lôi thôi, giống học trò..."
 
Nguyễn Anh Tài - MS/K3 NLSBD