"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu mến Thầy"
 
Mênh mông chữ nghĩa bến đầy
Thầy Cô khó nhọc sắp bày học sinh
Ơn Thầy như ánh bình minh
Giúp cho vạn vật lung linh sáng đời.
 
Hào quang Thầy mãi rạng ngời
Trò luôn ghi nhớ bao lời yêu thương.
Nhớ Nông Lâm Súc Binh Dương,
Thầy Cô dìu dắt con đường trò đi.
 
Công Thầy bát ngát trời mây
Trò nay tiếp bước đường Thầy hôm qua
Làm người nếu muốn bay xa
Nhớ điều Thầy dạy chúng ta hôm nào...
 
 
Nguyễn Văn Trâm - CNK1 NLS BD