Chó đi Heo đến – Mừng Xuân mới.
Tài Lộc - An Khang đến mọi nhà.
 
Tân Xuân Kính Chúc: Già trẻ mãi.
Hủ hỉ cháu con lúc xế chiều.
 
Xuân về kính chúc nơi nơi,
Thầy Cô, Bạn cũ một thời áo Nâu,
Bách niên giai lão bạc đầu,
Con đàn, cháu đống cả nhà vui Xuân.
 
Hai Râu - NLS Bình Dương
Xuân Kỷ Hợi 2019