Tháng Tư, thêm một tháng Tư!
Nhang lòng xin đốt cho đời lưu vong
Cho người vùi xác biển Đông
Cho con, cho vợ, cho chồng ly tan
Cho ai đại lộ kinh hoàng
Máu tràn dưới đất, đạn vang trên đầu!
Người đi chẳng biết về đâu
Thương người nằm xuống không câu giã từ!
 
Tháng Tư ơi! hởi tháng Tư!
Tàn cơn binh lửa, ngục tù từ đây.
Thương chồng sống kiếp lưu đày,
Thương cha manh chiếu vùi thây… chốn nào!
Thương em thân xác xanh xao,
Gồng vai xuôi ngược lệ trào đêm thâu.
 
Tháng Tư - ôi tháng bể dâu!
Quê hương bỏ lại quặn đau trong lòng
Nợ non, nợ nước chưa xong
Tan rồi giấc mộng tang bồng dọc ngang.
Một thời vùng vẫy Đại Bàng
Ngày nay rũ cánh – hai hàng lệ rơi!
 
Tháng Tư! mấy tháng Tư rồi?
Còn bao tháng nữa - một đời lưu vong!!!
 
Phạm Văn Thế (MS2)