altNhìn thơ đọc những ý vui đời,

Biết bạn hưu rồi dạ thảnh thơi,

Bảy chữ vừa trao tình sống động,

Năm vần chợt tiếp nghĩa bừng khơi,

Trông thường hạnh phúc thay lần gặp,

Chúc mãi bình an hẹn bữa mời,

Thất thập kề bên cười nhẹ nhõm,
 
Chiều mai hỉ lạc cảm chung lời!

 
NGUYỄN TRANH