Chuyến đi 4 ngày được 36 thầy trò cùng thân hữu tham dự. Đa số đã đến Nhà In Song Hỷ được xe đưa đến bến tàu ở Long Beach, khoảng nửa giờ.  

Làm thủ tục xuống tàu vào trưa ngày 27-8, khởi đầu cho chuyến hải hành 4 ngày.

Bấm vào hàng chữ dưới xem hình ảnh.

Ngày thứ nhất 27-8-2017