Nhân Ngày Lễ Mẹ mời Thầy Cô, các bạn nghe bài Mẹ Tôi do Như Quỳnh trình bày