Mời Thầy Cô và các Bạn thưởng thức bản nhạc Mẹ hiền yêu dấu do Ngọc Lan trình bày