Chúc mừng, chia sẻ niềm vui cùng Anh Chị Trần Ngọc Phú (CT Khóa 2) và cháu
 
Peter Trần
vừa Tốt Nghiệp Luật Sư Chuyên Thuế Vụ
của Đại Học Texas A&M Law School
ngày 08-12-2017
lại được nhận công việc tại sở thuế vụ IRS - Houston, Texas
 
Khen cháu đã bỏ công khó vì tương lai của chính bản thân, cùng lúc phần nào đền đáp công ơn sinh thành, sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ.
 
Chúc cháu luôn thăng tiến trong sự nghiệp.
 
Thay mặt Thầy Cô, Bạn Hữu NLS Bình Dương 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương