Nếu tin rằng tất cả sự vật, mọi loài đều được tạo nên bởi Thượng Đế và khởi nguyên từ ý niệm, thì con người - sinh vật thượng đẳng cũng là sản phẩm của thượng đế, biết đâu chẳng được giao cho sứ mệnh góp phần trong việc sáng tạo của Ngài. Cũng khởi đi từ ý niệm, giàu tưởng tượng tượng, đầy sáng tạo nhà làm phim Bruce Branit dùng kỹ thuật "holographic" thực hiện đoạn video mang tên, tạm dịch "Thành Phố trong mắt Em" để tặng người ông yêu hết mực. Mời tất cả cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng công trình sáng tạo đã được gần ba triệu lượt xem trong một thời gian rất ngắn.