{youtubejw width="540" height="325"}w5rlxa0fek8{/youtubejw}
 
Nữ Kỹ Sư Tân Lê, người sáng lập ra công ty telecommunication, Emotiv Lifescience, chia sẻ câu chuyện di dân và lập nghiệp nơi xứ người của gia đình cô. Cô đã từng được chọn làm "Young Australian of The Year", năm 1998.