Sắp đến "Ngày Vinh Danh Cha Ông", Thầy Hồ Thành Huân mời tất cả cùng xem đoạn video "LÁ THƯ CUỐI CÙNG".