Trong không khí những ngày sắp Tết kính mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức bản nhạc Cánh Thiệp Đầu Xuân