Mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Cái Cò, Ca sĩ Hoàng Thục Linh trình bày