Mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng do cố ca sĩ Duy Quang trình bày.