Mời thưởng thức một bản nhạc được phổ từ một bài thơ trữ tình viết từ thế kỷ trước nhưng vẫn làm thổn thức nhiều con tim.
 
Lời bài hát
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Phổ nhạc:  Phạm Duy
 
Đừng nhìn em nữa anh ơi 
Hoa xanh đã phai rồi 
Hương trinh đã tan rồi 
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi 
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quêncười. 
Hẳn người thôi đã quên ta 
Trăng Thu gẫy đôi bờ 
Chim bay xứ xa mờ. 
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta 
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ. 
Kiếp nào có yêu nhau 
Thì xin tìm đến mai sau 
Hoa xanh khi chưa nở 
Tình xanh khi chưa lo sợ 
Bao giờ có yêu nhau 
Thì xin gạt hết thương đau 
Anh đâu anh đâu rồi? 
Anh đâu anh đâu rồi? 
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi 
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quênrồi 
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi 
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời 
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!