Nhạc phẩm "Can't Help Falling In Love," được yêu chuộng ngay Elvis Presley đầu tiên  trình bày vào đầu thập niên 60. Cho đến nay nhạc phẩm và tiếng hát của Elvis vẫn được ưa chuộng, được đưa lên Youtube vào tháng 4, 2013 đến nay với hơn 70 mươi triệu lượt thưởng thức. Nhạc phẩm được nhiều danh ca khác trình bày và luôn được mến mộ, trong đó đại danh ca "opera,"  Andrea Bocelli, với giọng hát mê hồn của ông, nhạc phẩm do ông trình bày được đưa lên Youtube vào tháng 10 năm 2015, chỉ sau 2 năm đã được hơn 24 triệu lượt lắng nghe.

Mời tất cả cùng thưởng thức.  

 
"Can't Help Falling In Love"
 
Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?
 
Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you
 
Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you