Mời thưởng thức nhạc phẩm "If" được sáng tác vào những năm đầu thập niên 70 ở thế kỷ trước. Nhạc phẩm nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới và hiện nay vẫn còn được ưa chuộng. Khá phổ biến nhạc phẩm được chọn cho những tiệc cưới, ngay cả được chọn nhạc tiễn đưa về cõi vô cùng bởi dòng nhạc nhẹ êm, lướt thướt, tỉ tê, róc rách như tiếng suối trên miền hoang vu, đại ngàn.
Video đầu,  nhạc phẩm được hòa tấu bởi đàn vĩ cầm và đàn dương cầm.
Video thứ hai, nhạc phẩm được trình bày bởi tiếng hát ngọt ngào mật lịm của ca sĩ Shane Ericks 
 
If a picture paints a thousand words
Then why can't I paint you?
The words will never show
The you I've come to know

If a face could launch a thousand ships
Then where am I to go?
There's no one home but you
You're all that's left me too
And when my love for life is running dry
You come and pour yourself on me

If a man could be two places at one time
I'd be with you
Tomorrow and today
Beside you all the way

If the world should stop revolving
Spinning slowly down to die
I'd spend the end with you
And when the world was through
Then one by one the stars would all go out
Then you and I would simply fly away