Mời thưởng thức bản nhạc xưa nhưng rất được ưa chuộng do ban nhạc Lee Raa Hee (Korean Country) trình bày