Tạ Tình

{youtube width="540" height="380"}g-kTpw9orHQ{/youtube}

Những Ngày Thơ Mộng

{youtube width="540" height="380"}U78Z3EriTv4{/youtube}

Ai Nhớ Chăng Ai

{youtube width="540" height="380"}rHqaO5aQ21k{/youtube}

Trăng Rụng Xuống Cầu

{youtube width="540" height="380"}FXqyvj_NGVk{/youtube}

Kinh Cầu

{youtube width="540" height="380"}bWJ-giOHQgo{/youtube}