{youtubejw width="540" height="350"}fxADJMGEhDs{/youtubejw}

Người Cha - Ca Sĩ Thiên Kim

 

{youtubejw width="540" height="350"}7FsmMZnUvFI{/youtubejw}

Cha Yêu - Ca Sĩ Lâm Thúy Vân

 

{youtubejw width="540" height="350"}rdDcI8T4GJY{/youtubejw}

Lời Cha - Ca Sĩ Hoàng Nam

 

{youtubejw width="540" height="350"}n7Eyi2hYo_Q{/youtubejw}

Đóa Hồng Dâng Cha - Ca Sĩ Khánh Ly