Danh Sách Tham Dự
Đại Hội NLSBD HN Kỳ V
 
 
Tên
Khóa
Email
Điện Thoại
Số
Người
Đến Từ
Chi phí
$50/each
Ủng Hộ
(US$)

 Tham dự

Hậu Đại Hội

QUÝ THẦY CÔ
 
 
 
 
 
 
 
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS CN & Việt Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529
2
Canada
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206-370-2188
2
Garden Grove, California
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Cô Bạch Thị Vàng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii
Ủng hộ: $
Chi phí: $

 

Cô Trần Thị Nữ
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Australia
Ủng hộ: $
Chi phí $
 
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS Anh Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Arkansas
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương
GS TL
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-885-0667

2

San Jose,
California
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Quách Đại Thanh
GS TLH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
520-812-1458
1
Arizona
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
 
Thầy Cô Nguyễn Thị Thu GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 San Jose, CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Nguyễn Hữu Giao GS     2 San Jose, CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Huỳnh Văn Công GSCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 Australia
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới KS/KS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 951-375-9542 2 California
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Cô Nguyễn Thị Kim Chi GSCT   0918423069 1 Việt Nam
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Thầy Cô Trần Hào
GS TLH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

703-732-5069

2

 
VA, USA 
Ủng hộ $
Chi Phí $
 
Thầy Cô Nguyễn Sum
GS TLH
    2
California
Ủng hộ
Chi Phí $
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
SỐ THẦY CÔ THAM DỰ:
 

23

 
$
 
THÂN HỮU
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hoàng Cúc
Bạn chị Thủy
 
 
1
San Jose
Ủng hộ $
Chi Phí $
 
Nguyễn Thị Dung
NLS Long An
 
 
1

San Jose

Ủng hộ $
Chi Phí $

 

 
 
 
 

2

 
$
 
CỰU HỌC VIÊN
 
 
 
 
 
 
 
Trần Văn Hai
CN-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT-K3
MS-K7
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức, Ủng hộ
Thực phẩm cho tiền đại hội & Quà Tặng
Chi phí $100
 
Lưu Xẻn
CT-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
1
Texas, USA
Tổ chức, Quà Tặng cho Đại Hội
Ủng hộ: $100
Chi phí: $
 
Nguyễn Văn Nghĩa & Dâu NLS
MS-K2
 
714-292-0942
2
California
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT-K2
MS-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức, Banner,
ủng hộ thực phẩm cho tiền đại hội
Chi phí: $100
 
Nguyễn Ngọc Nhân
MS-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
1
California, USA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Trần Đình Thảo
CT-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
801-898-2652
1
Utah, USA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Phan Tấn Lợi
CT-K2  
 
714-230-5577
1
Westminster, California
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Nguyễn Thành Công & Nguyễn Thị Năm
MS-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-930-5903
 
2
San Jose, CA
Ủng hộ $
Chi phí: $
 
Ngô Thị Hồng
CN-K2
 
603-264-2135
1
 
USA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Trần Thị Hường &
Rễ NLS
CN-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
281-216-6494
2
Houston, Texas
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Đoàn Văn Quýt & Dâu NLS
CN1-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2
TX 
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 

 Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS

MS-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

714-310 6057 

 2

Westminster,CA
Ủng hộ $
Chi phí $
 

 Lê Văn Năm & Dâu NLS

 CT-K2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
423-838-4880
2
Tennessee, USA
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS 
MS-K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512-825-2937

2

TX
USA
Ủng hộ $
Chi phí $
 
Nguyễn Thạc Thăng
CT-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-902-4630
1
 California
USA
Ủng hộ $
Chi phí $
 
Lê Nguyên Lễ &
Dâu NLS
MS-K2
 
303-638-2377

2

Denver, Colorado
Ủng hộ $
Chi phí $
 
Võ Tấn Công MS2-K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 626-465-6492 1 California
Ủng hộ $
Chi phí $
 
Phạm Thanh Trước & Rễ NLSBL CN1-K5   720-247-7037 2 Virginia
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Bùi Thị Ngọc Hương
MS2-K6   0909 550 699 1 Lái Thiêu, BD, Việt Nam
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Nguyễn Thị Phượng MS2-K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +84979704758 1 Việt Nam
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Nguyễn Văn Đẹp CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +84947231411 1 Việt Nam
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Nguyễn Thị Thu Thủy
Dâu NLS
(Vợ T. N. Long CN2-K2)
    1 San Jose
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Phạm Văn Thế & Dâu NLS
MS-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 818-668-4879 2 Northridge - CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Nguyễn Thị Bạch Yến MS-K1   714-650-5398 1 Westminster-CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Anh Chị Cát & Phan Thị Thuyết
CN-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-242-0327
2 Anaheim-CA
Ủng hộ Cà ri bánh mì cho Tiền Đại Hội
Chi phí: $
 
Nguyễn Thị Bảy
CN1-K2  
714-639-3638
1 Anaheim-CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
*Nguyễn Công Chánh &
Dâu NLS
CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
617-894-0875
2 Boston-MA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Trương Thị Thu Tịnh CN2-K3  
267-2548348
1 Philadelphia-USA
Ủng hộ: $100
Chi phí:
 
Soleh & Dâu NLS
CT-K3  
469-925-9981
2 Garden Grove -CA
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
Phạm Thanh Minh
CN-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0918109713
1 Saigon-VN
Ủng hộ: $
Chi phí: $
 
 
 
SÔ CỰU HỌC VIÊN THAM DỰ
 

48

 

$

 
 
 
TỔNG SỐ THAM DỰ
 

 

 

 

 
$
 
 
Danh sách trên, đa số qua lời nhắn nên không tránh được sự sai sót, mong các bạn bổ túc hay sửa sai qua email ghi dưới đây. Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên.
 
*Cánh chim NÂU vừa tìm về tổ ấm
 
Ghi Chú: 
 
1. Để tiện việc tổ chức mong các bạn ghi danh tham dự càng sớm càng tốt. địa theo email liên lạc và chi phiếu xin gởi về:
c/o Nguyễn Thị Phụng
10622 Westminster Blvd.,
Garden Grove, CA 92843 USA
Phone: (714) 422-8270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. Nếu ăn chay xin ghi chú để Ban Tổ Chức chuẩn bị. 
 
Khách Sạn
 
Giá cả phải chăng và gần với nơi tổ chức
 
 
LITTLE SAIGON INN
14052 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843
(714) 636-4890
 
Gần địa điểm họp mặt (góc đường Westminster và Brookhurst chỉ 5 phút lái xe), đi Phố Little Saigon (5 phút lái xe)
 
 
 
 
 
RAMADA PLAZA - Garden Grove/Anaheim South
10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844
(714) 534-1818 hoặc 844-398-4401
 
Cách địa điểm họp mặt chỉ 10 phút lái xe, đi Phố Little Saigon (15 phút lái xe)

 

 

 
 
Đón Rước: 
 
Những ngày kề Đại Hội Ban Tổ Chức rất bận rộn, dù rất muốn nhưng không đủ nhân lực trong việc đón rước.  
 
Hãy gọi cho anh Đặng Viễn Thông, một bạn NLS Bảo Lộc, chuyên đưa rước ở các phi trường: Los Angeles - Long Beach - John Wayne giá cả rất phải chăng. Điện thoại: 714-487-8317.  Nếu cần chúng tôi có thể giúp liên lạc với anh Thông.  
 
Mong gặp lại Thầy Cô và các Bạn.
 
Ban Tổ Chức