Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Nguyễn Minh Chấu
& Nguyễn Thị Hồng (MS K1)

Arlington, Texas
 
  Tổ chức Lễ Tân Hôn cho Quý Nam
 
Thông Nguyễn
sánh duyên cùng
Jessica Huỳnh
 
Thứ Nữ của
Ông Bà Huỳnh Cam
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016
tại The Venue at Waterstone
Texas, USA
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương