alt
 
Thân chúc quý gia đình Trường Trung Học NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG:
 
- Cựu Giáo Sư
- Cựu Nhân viên
- Cựu học viên
 
Hưởng một Năm Mới Nhăm Thìn luôn được dồi dào sức khỏe và thật nhiều phước lành
 
Huỳnh Văn Công