Nhận được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Tấn Thành (MS 69-72)
  làm Lễ Vu Quy cho Ái Nữ

Nguyễn Thị Tracy
sánh duyên cùng
Nguyễn Hoàng David
 
Thứ Nam của
 
Ông Bà Nguyễn Long
 
Fountain Valley, California
 
Hôn lễ được cử hành vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 24 tháng 06 năm 2012
tại tư gia, Costa Mesa, California
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương