alt
Thư Chúc Mừng Đại hội NLSBDHN lần II
tại San Diego, California

 

Kính thưa : Quý Thầy, Cô và các Anh, Chị trong gia đình NLSBD.

Trước tiên xin thay mặt BLL gia đình NLSBD tại VN xin gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ Quý Thầy, Cô và Anh, Chị trong gia đình NLSBD chúng ta.

Xin có vài lời tâm sự mạo mụi của Em Út qua tìm hiểu một số thông tin (nếu chưa chính xác), xin Quý Thầy, Cô tha thứ bỏ qua và chỉ giáo.

Gia đình NLSBD hiện hửu chỉ có tám niên khóa (8) từ nåm 1967 đến 30/04/1975.

Lúc mới khởi trang Thầy Huỳnh Kim Ngọc là Hiệu trưởng đầu tiên, thứ đến Thầy Nguyễn văn Hạnh và Hiệu trưởng cuối cùng là Thầy Huỳnh Xuân Thọ, được sự góp sức của quý Thầy Cô giáo chuyên môn ngành và phổ thông đã lèo lái con đò đưa tất cả chúng em mà đến nay phần nhiều đã thành tài, có số ít chưa may mắn thì cũng đã thành nhân, chúng em luôn hãnh diện được là học trò của quý Thầy, Cô.

Ngót đi nay đã ba mươi tám năm, kiểm lại Thầy trò NLS nay đã có mặt khắp năm châu, dẫu xa xôi cách trở, bôn ba nơi xứ người. Nhưng tình Thầy Trò áo Nâu vẫn luôn gắn bó như keo sơn.

Nghĩa tình Gia đình NLSBD nói riêng, NLS nói chung hằng năm (tại VN). Hằng kỳ (tại hải ngoại) có tổ chức đại Gia đình họp mặt cùng nhau tâm sự để ôn lại những kỷ niệm xưa.

Nhân Đại Hội được tổ chức lần II tại San Diego, California.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp

 

TM BLL NLS BD

Trần Kim Chi