Chương Trình Tiền Đại Hội V

Thứ Sáu 23/8/2019

        3:00 PM   

Giới thiệu tổng quát buổi họp Tiền Đại Hội V

3:10 PM    

  • Báo cáo sinh hoạt của Hội NLSBDHN trong 2 năm qua
  • Tổng kết tài chánh từ sau Đại Hội IV đến đầu Đại Hội V
  • Báo cáo hoạt động Trang nhà NLSBDHN

4:30 PM

  • Quý Thầy Cô và các bạn tâm tình
  • Ăn tối

7:00 PM 

Sinh hoạt văn nghệ

9:00 PM

Bế mạc Tiền Đại Hội

 

Chương Trình Đại Hội V

Thứ Bảy 24/8/2019

7:00 AM

Tiếp Tân

9:00 AM

Quan Khách chụp hình lưu niệm

10:15 AM

Ban Tổ Chức chào mừng Quan Khách

                  Đại Diện Quý Thầy Cô tuyên bố khai mạc Đại Hội

10:20 AM    

Lễ chào Quốc Kỳ Mỹ và Quốc Kỳ VNCH

Phút Mặc Niệm                              

10:30 AM 

Giới thiệu Chương trình Đại Hội

Giới thiệu Quý Thầy Cô và Quý Niên Trưởng

10:45 AM  

Diễn Văn của Đại Diện Quý Thầy Cô

11:00 AM

Diễn Văn của Ban Điều Hành Hội NLSBDHN

11:15 AM  

Giới thiệu Khách mời đặc biệt

Giới thiệu Quan Khách các Trường Bạn

Giới thiệu Quan Khách Trường NLSBD

Giới thiệu Ban Điều Hành Hội NLSBDHN

12:00PM 

                  Dùng cơm trưa, phụ diễn văn nghệ     

2:00 PM

Hợp ca NLS Hành Khúc

Hợp ca Việt Nam-Việt Nam

2:15 PM 

Giới thiệu quà Lưu Niệm

2:25 PM

Xem DVD quà Lưu Niệm

3:15 PM

Hợp ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Hợp ca Đường Việt Nam       

3:30 PM

Cắt bánh kỷ niệm Đại Hội V

Phát quà Lưu Niệm

3:45 PM

Văn Nghệ và Tâm Tình

6:45 PM

Hợp ca Về Với Mẹ Cha

7:00 PM  

Thông báo tin tức Du Lịch Resort

7:15 PM   

Tổng kết chương trình

Tổng vệ sinh

8:00 PM                 

Tuyên bố bế mạc

 

Ghi chú

Quý Khách muốn giúp vui văn nghệ hoặc chia sẻ tâm tình, xin báo trước cho Ban Tổ Chức để tiện việc sắp xếp.

Địa điểm Đại Hội

Khuôn viên Nhà in SONG HỶ

10622 Westminster Blvd., Garden Grove, CA 92843

Xin quý khách đậu xe hai bên lề đường Lake, hoặc bên trái và phía sau nhà in.

Liên lạc

Anh Phạm Văn Nghĩa: 714-422-8269

Anh Trần Văn Hai: 615-397-8448