Nhận được tin buồn
 
Cô Lê Thị Loan
Cựu Giáo Sư
Trường Trung Học Nông lâm Súc Bình Dương
 
Thất lộc vào ngày 22 tháng 04 năm 2019
Hưởng thọ 75 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại
Gee & Sorensen Funeral Home & Cremation Services
3180 30th Ave N, Saint Petersburg, FL 33713
 
Thăm viếng: Chủ Nhật ngày 28-04-2019 10 giờ sáng -1 giờ trưa
Hỏa táng: Thứ Ba, ngày 30-04-2019
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cô yên bình nơi Cõi Khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU