alt alt

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Nhiệm Kỳ 2011 – 2013

 

alt Lưu Xẻn Hội Trưởng
alt Phạm Văn Nghĩa  Hội Phó Nội Vụ
alt Nguyễn Văn Có Hội Phó Ngoại Vụ
alt Trần Thị Hường Tổng Thơ Ký
alt Nguyễn Thị Lang Thủ Quỹ
alt Chung Thanh Tú Ban Thông Tin Liên Lạc
alt Trần Ngọc Phú Ban Văn Nghệ
altalt

Nguyễn Văn Có

Phạm Văn Nghĩa

Ban Kỹ Thuật

 

Giáo Sư Cố Vấn:

Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Thầy Nguyễn Thượng Hạng, Thầy Huỳnh Văn Công, Thầy Vương Thế Đức, Thầy Đặng Tấn Lung, Thầy Nguyễn Hữu Giao, Cô Bạch Thị Vàng, Cô Trần Thị Nữ, Cô Nguyễn Thị Thu, Cô Huỳnh Thị Hương, Cô Trần Thị Ngọc, Cô Trịnh Thị Kim Loan.

 

Hội Trưởng Lưu Xẻn đang trình diện Ban Điều Hành

Hội Trưởng Lưu Xẻn đang phát biểu khi trình diện Ban Điều Hành trước Đại Hội 

 

alt

Chị Chung Thanh Tú tặng hoa cho anh Lưu Xẻn