Nhiều lần liên lạc nhưng không tiếp xúc được, Cô Bạch Thị Vàng đã ra tay tiếp sức kêu gọi.

Tin vừa nhận được qua Cô Vàng cho biết đã liên lạc được, tuy rất bận rộn nhưng Cô Thu sẽ cố thu xếp dự Đại Hội III sắp đến. 

Rất vui khi đón nhận được tin này. Cám ơn Cô thật nhiều.

Không quên tỏ lòng biết ơn đến Cô Vàng, Cô luôn thương học trò, đã không quản ngại xa xôi đến tham dự và đã hỗ trợ, kêu gọi đồng nghiệp, học trò tham dự các kỳ Đại Hội vừa qua.

Tụi nầy sẽ thay phiên nhau cõng Cô đi dạo phố Bosa nếu Cô mời được một thầy hay cô từ Việt Nam sang tham dự Đại Hội III.

Hãy hứa với tụi em ráng thu xếp nghe Cô Thu. 

Xin thông báo tin vui đến với tất cả: Cô Thu sẽ tham dự Đại Hội III.