Danh sách sơ thảo đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối danh sách.

 
Cựu XLTV Hiệu Trưởng (1966-1967)
Giáo Sư Pháp Văn
Sài Gòn
 
Cựu Hiệu Trưởng (1967-1972)
USA
 
Cựu Hiệu Trưởng
 
Cựu Hiệu Trưởng
Sài Gòn
 
Thầy Nguyễn Hoàng Minh
Cựu Hiệu Trưởng An Mỹ
 
Cựu Hiệu Trưởng NLS An Mỹ
-----
 
Cựu Giám Học
Sydney-Australia
 

 

Cựu Giám Học
Việt Nam
 
Cựu Giám Học
Sydney-Australia
 
 
Cựu Giám Học
 
Cựu Giám Học
Việt Nam
 
Cựu Tổng Giám Canh
Việt Nam
 
Cựu Tổng Giám Canh
Việt Nam
 
 Cựu Tổng Giám Canh
 
 
Cựu Tổng  Giám Canh
Sydney-Australia
 
Cựu Tổng Giám Canh
Việt Nam
 
Phụ tá Giám Học
 
Giáo Sư Công Thôn
Việt Nam
 
Việt Nam
 
Giáo Sư Lý Hóa
Santa Ana
CA-USA
 
Giáo Sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo Sư Súc Khoa
Australia
 
Giáo Sư Pháp Văn
Canada
 
Giáo Sư Sử Địa
Việt Nam
 
Giáo Sư
 
Giáo sư Toán Lý Hóa
 
2001
 
Giáo Sư Triết
 
Thầy Trần Lâm Tô
Giáo Sư Thủy Lâm
 
Giáo Sư
 
Giáo Sư Triết
Việt Nam
 
 Giáo Sư Anh Văn
USA
 
Giáo Sư Canh Nông
USA
 
Thầy Phan Hữu Trinh
 Giáo Sư Canh Nông
 
 Giáo Sư Canh Nông
Sài Gòn
 
 
 Giáo Sư Canh Nông
France
 
Giáo Sư
Việt Nam
 
Giáo Sư Thủy Lâm
Việt Nam
 
Giáo sư Canh Nông
 
Giáo sư Canh Nông
NC, USA  
 
 
Giáo sư Canh Nông
NC, USA
 
Giáo sư Canh Nông
Việt Nam
 
Giáo sư Canh Nông
Việt Nam
 
 Giáo Sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo Sư Canh Nông
CA-USA
 
 Giáo Sư Canh Nông
Việt Nam
 
Giáo Sư Thủy Lâm
Việt Nam
 
Giáo sư Đặc Trách Các Lớp Chuyên Viên
Canada 
 
Giáo sư Canh Nông
Việt Nam
 
Giáo sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo sư Mục Súc
Sydney-Australia  
 
 Giáo Sư Toán
Việt Nam
 
Thầy Trịnh Đức Vượng
Giáo Sư Lý Hoá
 
Giáo sư Toán Lý Hóa
Việt Nam 
 
Giáo sư Toán Lý Hóa
Sài Gòn
 
 Giáo sư Súc Khoa
Sài Gòn   
 
Giáo Sư Công Thôn
Việt Nam    
 
Giáo sư Canh Nông
Việt Nam
 
Thầy Lê Văn Ry
 Giáo sư Súc Khoa
 
Giáo sư Canh Nông
San Jose-CA
USA 
 
Giáo sư Thủy Lâm
San Jose-CA
USA 
 
Giáo Sư Canh Nông
San Jose-CA -USA
 
Giáo sư Toán
USA
 
 Giáo sư Toán Lý Hóa
USA
 
Giáo sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo sư Toán
 
Giáo sự Anh Văn
Việt Nam
 
Giáo sư Công Thôn
-----
 
Giáo Sư Nông Học
-----
 
 Giáo sư Toán Lý Hóa
Bình Dương   
 
 
Giáo sư Toán Lý Hóa
Sài Gòn  
 
 Giáo Sư Canh Nông
MA-USA
 
Giáo sư Lý Hoá
-----
 
Giáo sư Toán Lý Hóa
VA-USA 
 
Giáo sư
Việt Nam
 
Giáo sư Súc Khoa
USA
 
-----
Canada 
 
Giáo Sư Công Thôn
Việt Nam
 
Giáo Sư
-----
 
Giáo sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo Sư Thủy Lâm
Việt Nam
 
Giáo sư Sinh Hoạt GD
Việt Nam
 
Giáo sư Canh Nông
Việt Nam
 
Giáo sư Sinh Hoạt GD
Việt Nam
 
Giáo sư Súc Khoa
Việt Nam
 
Giáo Sư
Việt Nam
 
Giáo Sư
USA
 
Giáo Sư  Sử Địa 
Bình Dương 
 
Giáo sư Thủy Lâm
San Jose-CA
USA 
 
Giáo sư
-----
 
Giáo Sư Anh Văn
Việt Nam
 
Giáo Sư Việt Văn
Việt Nam
 
Giáo Sư Hội Họa
Việt Nam
 
Giáo Sư Súc Khoa
Canada   
 
Giáo Sư Súc Khoa
Canada
 
Giáo sư  Công Thôn
Việt Nam
 
Giáo sư
USA
 
Giáo sư Canh Nông
-----
 
 
 
Thầy Nguyễn Thanh Xuân
 
 
Giáo Sư Công Thôn
Việt Nam
 
Giáo Sư Canh Nông
USA   
 
 
 
 
 
 
Thầy Trần Cảnh Thu
 Giáo Sư Canh Nông
-----
Thầy Nguyễn Văn An
Giáo Sư Vạn Vật
Việt Nam
Thầy Nguyễn Dương
Giáo Sư Hoá Học
USA
Cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Thanh
Giáo sư Anh Văn
Việt Nam
Thầy Hoàng Xuân Bé 
Giáo sư
-----
Thầy Nguyễn Vĩnh Lộc
Giáo Sư
Việt Nam
Thầy Nguyễn Văn Thanh 
Giáo sư
Việt Nam
Cô Trần Thị Ái Mỹ
Giáo Sư Sinh Ngữ
USA
Thầy Nguyễn Văn Minh
Giáo Sử Địa
-----
Thầy Võ Văn Nhu
Giáo sư
-----
Thầy Đoàn Kiến Hoàng
Giáo Sư Công Thôn
-----
Ngô Thị Ngọc Anh
Giáo Sư Vạn Vật
Việt Nam
Thầy Lê Thành Châu
Giáo sư Toán Lý Hoá
-----
Cô Thanh
Giáo Sư
-----
Cô Phạm Thị Lệ
Giáo sư Vạn Vật
Việt Nam
Cô Lê Thị Loan
Giáo sư
Florida-USA
Cô Huỳnh Thị Xuân
Giáo sư
-----
Cô Nguyễn Thị Hồng
-----
-----
Cô Ngô Cẩm Tú
-----
-----
Cô Nguyễn Thị Hường
Giáo sư 
-----
Cô Nguyễn Thị Kim Hồng 
-----
-----
 
Nhân viên văn phòng: Nhân viên chăm sóc Trường:
1- Nguyễn Thị Công Lái Thiêu  BD
2- Nguyễn Thị Hồng Đào Bình Hoà  Lái Thiêu  BD
3- Thái Thị Hồng  Phú Văn BD
4- Vương Huê  Lái Thiêu  BD
5- Nguyễn Thị Kim BD
6- Biện Ngọc Nương BD
7- Hà Thị Quí An Sơn  Lái Thiêu  Bình Dương
8- Phan Thị Ánh Tuyết
1- Ông Nguyễn Văn Mãng, Thủ Kho
2- Ông Trần Văn Ba
3- Ông Lê Văn Dừa
4- Chị Trần Thị Mít (con của ông Trần Văn Ba) Trảng Bom Đồng Nai
5- Chị Nguyễn Thị Tốt Trảng Bom Đồng Nai.
 
 

Cập nhật ngày 16-4-2019, bổ khuyết tên và hình ảnh do chị Lê Thị Thu Hà MS-K1, Quách Ngọc Lan, anh Lư Thanh Sơn cung cấp.

Đặc biệt danh sách nhân viên văn phòng và nhân viên phục vụ chăm sóc Trường được chị Trương Thị Kim Thanh cung cấp. Cám ơn công khó sưu tìm của chị.

Danh sách Thầy Cô đang được lập với ước mong ghi lại đầy đủ, gồm Ban Giám Đốc, Ban Giảng Huấn và Nhân Viên từ lúc Trường được thành lập cho đến khi thay tên đổi chủ. Tên họ, hình ảnh do tìm tòi đó đây, Trang Nhà quốc nội và được sự đóng góp của một số Thầy Cô, bạn hữu.  Nhân đây xin gởi đến Thầy Võ Thanh Nghi, Thầy Tạ Ngọc Sương, Thầy Huỳnh Văn Công, anh Trần Kim Chi đã gởi cho tài liệu để thiết lập danh sách sơ thảo nầy.  

Danh sách khởi đầu với Ban Giám Đốc, kế đến tuổi tác. Chắc chắn vấp phải nhiều thiếu sót, nhầm lẫn. Xin ghi nhận đây chỉ là bản sơ thảo, mong được Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị cựu học viên giúp sức hoàn chỉnh để có một danh sách tương đối đầy đủ, chính xác hơn.

Xin gởi cho chúng tôi chi tiết chuyên khoa giảng dạy, năm được phân bổ về cũng như năm rời Trường. Nếu muốn đăng, xin gởi địa chỉ email và điện thoại.  Xin báo cho biết những thiếu sót, sai nhầm, cùng gởi cho hình ảnh rõ ràng hơn. Những hình "Đèn Cầy," "HelloFace,"  chỉ có tính cách tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết.

Chân thành cảm tạ.

Xin liên lạc qua email của Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Về Nhân viên Trường xin ghi qua lời kể của Thầy Huỳnh Văn Công, cựu Tổng Giám Canh. Theo trí nhớ, Thầy được bổ nhiệm về Trường năm 1970 đến phục vụ đến cuối tháng 4, 1975, Trường có những nhân viên sau đây:

Thủ Kho: Ông Nguyễn Văn Mãng, khoảng 50 tuổi. (số tuổi phỏng đoán vào thời điểm năm 1972-1975)

Nhân viên làm việc lao động phổ thông gồm có:

Nam có hai vị: Ông Ba cũng khoảng tuổi 50 và một ông bác cũng ở tuổi ấy nhưng không nhớ tên.

Nữ có ba vị: Bà Cải trong khoảng tuổi 45-50, Chị Mít khoảng 25 tuổi có nhiệm vụ đánh kẻng và đưa công văn. Khoảng đầu năm 1975 có mướn thêm một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi nhưng không nhớ tên.