alt
 
Quê Em xứ Búng, Bình Dương,
Ven bên con lộ mười ba,
Ta người lưu lạc phương xa,
Cơ may đưa đẩy nên duyên,
Sáu năm chăn gối mặn nồng, (1)
Điền viên vui thú ta cùng có nhau.

Bỗng đâu dâu bể nổi cơn, (2)
Đổi thay đảo lộn cơ trời,
Tình ta lạc bước chơ vơ,
Chia ly, tan tác, rời xa.
 
Tin đưa Em vẫn bình an,
Xứ người lưu lạc Ta vui,
Mong ngày tái ngộ đoàn viên,
Thỏa lòng nhung nhớ tơ vương!

Trớ trêu con tạo khéo bày,
Em vui duyên mới quê nhà,
Vở tan từng mãnh tim Ta,
Nam Kha tỉnh giấc bàng hoàng, (3)
Tình ta ngắn ngủi có ngần ấy sao?
 
 
(1) 1969-1975, 6 năm dạy tại NLSBD
(2) Tang điền biến vi thương hải, ruộng dâu biến thành biển xanh, ý nói có sự thay đổi lớn lao.
(3) Giấc Mộng Nam Kha, điển tích Thuần Vu Phần, ngụ ý vinh hoa, phú quý, những điều tốt đẹp...không tồn tại được lâu mà ngắn ngủi phù du như giấc mộng!

Tháng 8 / 2012
Hồ Thành Huân