alt

Quả thật là tôi có hơi run,
Run vì bỡ ngỡ vào nghiệp mới,
Vốn liếng học, hành quá nhỏ nhoi,
Sợ mình không xứng lên bục giảng.
 
Mà trái tim tôi cũng có rung, (*)
Giữa nhóm học trò ngang ngửa tuổi,
Ngây thơ, trong trắng, xinh như mộng,
Bảng đen, khung cửa cũng phải rung (*)
 

(*) Xin hiểu là "rung động"

Thương tặng Em Lê Tấn Sĩ, lớp 12CN1
và tất cả "Áo Nâu" NLS Bình Dương

Tháng 10/ 2012
Hồ Thành Huân