Em là Mây trên Thiên Đàng
Bước xuống Trần tìm chút hương xa
Mang theo tiếng hát thiên thần
Cất lên dịu bớt nỗi đau kiếp người

Bay theo tiếng hát lên cao
Bỏ lại Trần Gian nỗi nhọc nhằn
Vui cùng mây gió trăng sao
Nhỏ to tâm sự với chim trên trời

Tháng ngày thư thả rong chơi
Ngao du sơn thủy cho đời nở hoa
Khi nào chán cảnh Trần Gian
Chắp đôi cánh mộng thẳng bay về trời ...

Hồ Thành Huân

12- 2015