Xuân đưa gạo nếp gieo về
Buồn vui hoa cỏ cận kề ước mong
Tuôn tràn nhựa sống đôi dòng
Yêu thương nguồn thác cảm thông hương trời.
 
Xuân tình gió thoảng chiều nào!
Vừa cho xuân sắc khát khao sinh tồn
Xưa xuân bóng đổ mai thôn
Xuân đi mòn đá nụ hôn... xa gần!
 
Về gieo nếp gạo đưa Xuân
Mong ước kề cận cỏ hoa vui buồn
Dòng đôi sống nhựa tràn tuôn
Trời hương thông cảm thác nguồn thương yêu.
 
Nào chiều thoảng gió tình xuân
Tồn sinh khao khát sắc xuân cho vừa
Thôn mai đổ bóng xuân xưa
Gần xa hôn nụ đá mòn... đi xuân!
 
Thái Minh Dưỡng (2016)
NLSBD - MS1 - Khóa 3
 
*Hai đoạn cuối là hai đoạn đầu đọc ngược