Tý đi – Sửu đến – Xuân về.
Tân Xuân kính chúc mọi nhà yên vui.
Dâu hiền, rể thảo sánh đôi,
Cháu con sum họp đón mừng Xuân sang.
 
Thôn Nông Lâm Súc mọi đàng
Thầy – Trò họp mặt cạn ly vơi đầy.
Tình xưa nghĩa cũ còn đây
Vui Xuân kính chúc Cô Thầy vạn an.
Đồng môn bạn cũ hân hoan.
Đón mừng Xuân mới an khang vững bền.
 
 
Hai Râu NLSBD
Xuân Tân Sửu 2021