Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến
Tuổi già bảy chục dáng lom khom
Chuyện mới, chuyện nay, quên rồi nhớ
Chuyện xưa, chuyện cũ, nhớ không quên.
 
Xuân đến hoa mai vàng trước ngõ
Phong bì bao đỏ chúc cháu con
Chúc Thầy, chúc bạn, chúc quê hương
Mọi sự bình an hưởng lộc trời.
 
 
Áo Nâu Xưa Khung Trời Xứ Búng
Xuân Nhâm Dần 2022