https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
Ngày nào Mẹ vẫn còn đây
Hàng cây bông giấy ngày ngày Mẹ ra
Bây giờ Mẹ đã đi xa 
Hàng cây còn đó bóng tà hoàng hôn. 
 
Bâng khuâng sao dạ bồn chồn
Nghe như đâu đó Mẹ luôn ngóng chờ!
Chờ con chờ đến bao giờ
Bóng con ló dạng bên bờ hàng cây.
 
Biết bao giờ gặp Mẹ đây!
Lòng con thương nhớ đong đầy Mẹ ơi!
Dù đi khắp bốn phương trời
Cũng không tìm được bóng người Mẹ thương!
 
Đêm nay gió thổi lạnh lùng 
Con thương nhớ Mẹ vô cùng Mẹ ơi!
Giờ đây Mẹ ở trên trời 
Hình bóng Mẹ vẫn rạng ngời trong con!

 

Người Viễn Xứ
Happy Mother’s Day 14-5-23