https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0

 

Ở bên nầy mùa Đông vừa chợt đến
Nơi quê nhà... trời đang nắng hay mưa...!?
Gió có còn nhắc nhở chuyện ngày xưa...
Thuở hai đứa... vòng tay vừa chạm khẽ.
 
Mùa Đông nơi anh Tuyết về trong giá lạnh
Điếu thuốc tàn, da diết nhớ Đông xưa
Giọt cà phê tí tách buổi tiễn đưa
Muỗng khẽ chạm thành ly... thay lời từ giã.
 
Đêm tiền đồn... phía Bắc... hướng về phương Nam
Nơi em ở... vùng sáng mờ... như chuyện tình vừa bắt gặp
Nhớ phố xưa... vòng tay nhỏ tuổi học trò
Thuở hai đứa... đêm Đông cùng đi lễ.
 
Nhiều lần hẹn... nhiều lần anh thất hứa
Lính mà em...! Ai biết được chuyện ngày sau
Vùng hành quân, tạm nghĩ dưới chân đèo
Túi ngực trái... thơ em... vừa mới nhận
 
Chiến cuộc qua đi... Anh trở về trong rách nát
Đêm Đông về... Anh lạc bước lang thang
Chúa trên cao nhìn xuống lệ hai hàng
Thương hai trẻ... ngày nao...bao giờ tìm gặp lại...?
 
Rồi từ đó...Ta xa nhau mãi mãi
Mấy Thu sang... Đông chợt đến vội vàng
Gió rét lạnh, từng đêm nằm thao thức
Em bây giờ... còn nhớ tiếng chuông ngân...?

 

Người Lính Già Nashville -TN Mùa Đông 2023