https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0

 

Tiếng chuông ngân... giáo đường như nhắc nhở
Chuyện tình buồn hai đứa phải xa nhau
Lời nguyện cầu không chắp cánh bay cao
Từ dạo ấy... hai phương trời cách biệt.
 
Đông trở về... mùa Giáng Sinh ngày cũ
Thánh lễ giáo đường... lời cầu nguyện hiến dâng
Chúa trên cao ban phước xuống dương trần
Nhưng lỡ sót... lời cầu xin hai đứa.
 
Để bây giờ... mỗi người chia một nửa
Nửa bên nầy thầm lặng bước chân hoang
Nửa bên kia vẫn ao ước một lần
Chúa chứng giám cho chúng mình gặp lại.
 
Vùng tuyết trắng... trở về trong giá lạnh
Chúa thương tình nơi hang đá ngày xưa
Hai mái đầu xanh giờ đây đà chấm bạc
Tay trong tay... từng bước... tiếng chuông ngân.
 
Hai Râu - Giáng Sinh 23