alt
 
Sợi tóc buồn, tóc rũ bờ vai,
Để ai đó buồn lây ray rức,
Bỏ dở dang cuộc hẹn người yêu,
Năm canh dài thao thức triền miên...
 
Sợi tóc vui, tóc cười tủm tỉm,
Vui bờ vai, vui cả người thương,
Vuốt ve tóc như một lời cảm tạ,
Cho tình yêu thêm óng ả mượt mà.
 
Sợi tóc hờn, nước mắt hoen mi,
Ướt bờ vai, lạnh giá cuộc tình,
Sợi tóc ơi, xin bớt hờn bỏ giận,
Cho yêu thương đâm chồi nẩy lộc...
 
Tháng 5 / 2013
Hồ Thành Huân