Hoa Tím, Hoa Vàng khoe sắc Xuân
Nhớ màu tim tím cánh Sim xưa
Bên đồi thông cũ nắng chiều buông
Nhớ cánh Mai Vàng nơi quê hương
Sim tím, Mai Vàng đi đâu hết
Để lại mình tôi thương nhớ Hoa
Gởi ít tâm tư về chốn cũ

Chút thương, chút nhớ cánh Hoa xưa ...

Đầu Xuân 2015
Hồ Thành Huân