Mênh mông sóng nước vượt trùng dương
Thuyền sẽ đưa ta đến chốn nào
Thiên Đàng hạ giới hay Tiên Cảnh
Ghé bến Trần Gian hay Cõi Mộng

Mây trắng theo ta về chốn ấy
Trời xanh thăm thẳm cũng đi theo
Chim trời cá nước lướt theo thuyền
Sóng biển ru êm vào giấc mộng

Thủy cung công chúa vẫy tay mời
Nghe hồn xao xuyến, trái tim vui
Thuyền ơi xin cứ về bến cũ
Bỏ mặc mình ta ở lại đây ...

Tháng 8 / 2015
Hồ Thành Huân