Nào đâu tôi có biết 
Năm xưa mắc nợ một người
Chủ nợ ghi vào ô nhớ nhỏ
Tôi vẫn vô tư chẳng biết gì
 
Tháng ngày lũ lượt qua mau
Vốn lời chồng chất nợ tăng lên dần
Tóc xanh nay đã bạc màu
Nợ nần chưa trả đêm ngày băn khoăn
 
Người ơi xin mở tấm lòng
Cho tôi tích cóp kiếp nầy
Kiếp sau trả đủ vốn lời chịu không
Ơn người khắc dạ ghi tâm …
 
Tháng 10/2015
Hồ Thành Huân