Tình thân hữu giữa các Hội Cựu Học Sinh NLS tại Hải Ngoại luôn chí thiết, mỗi lần Hội này tổ chức Đại Hội đều được các Hội kia hổ tương tham dự nên tình thân hữu giữa các Hội luôn thắt chặc đậm sâu. Riêng Đại Hội VI của chúng ta tổ chức ngày 23 tháng 9 năm 2023, được sự tham dự của quý anh chị Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn và Thầy Cô Phan Bá Sáu. Thầy là cựu Giám Học Trường Trung Học NLS Bảo Lộc, nay là Giáo Sư Cố Vấn của Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc. Thật biết ơn đã được Thầy bỏ công ghi hình và thực hiện video về ngày Đại Hội của chúng ta. Kính mời tất cả cùng xem.