DSC00295[1]
DSC00306[1]
DSC00309[1]
DSC00310[1]
DSC00312[1]
DSC00313[1]
DSC00314[1]
DSC00319[1]
DSC00322-E
DSC00328[1]
DSC00329[1]
IMG_0486-E
IMG_0580-E
IMG_0640-E
IMG_0687-E
IMG_0689-E
IMG_0694-E
IMG_0701
IMG_0754-E
01/19 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Tâm tình thương quý bạn bè thôi thúc, Thầy Cô Hạng lặn lội đến Xứ Úc thăm những người bạn vong niên của mình. Mời tất cùng tháp tùng với Thầy, trước thăm Đất Nước Úc, sau thăm Thầy Cô, bạn bè, một thời dưới mái Trường NLS Bình Dương.