01-IMG_0652-E-ThiepMoi
DamCuoiConGaiThayTranHao
IMG_0625-E
IMG_0626-E
IMG_0632-E
IMG_0639-E
IMG_0644-E
IMG_0649-E
1/8 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Được tin trễ, ngày 9 tháng 9, 2016, Thầy Cô Trần Hào vừa làm Lễ Vu Qui cho Thứ Nữ Nhu Trần sánh duyên cùng Ren Asuncion, Trưởng Nam của Ông Bà Vicente & Amelia Asuncion.

Tiệc Cưới được tổ chức tại Virginia Beach, số khách mời dành cho cha mẹ rất giới hạn nên Thầy Cô Hào không mời ai, ngoài những người thân cật ruột.

Trang nhà vừa nhận được vài hình ảnh, xin được chia sẻ.

Đại diện thầy trò NLS Bình Dương  kính chúc mừng Thầy Cô,  kính chúc mừng hai họ, thân chúc đôi uyên ương Nhu & Ren trăm năm hạnh phúc.