01-VeTruong-QDT
02-HinhChung-E
03-DSC_9796
05-DSC_9797
CoVan-ChiThayThanh
DSC_9768
DSC_9770
DSC_9771
DSC_9776
DSC_9777
DSC_9778
DSC_9786
DSC_9802
DSC_9809
DSC_9813
DSC_9814
DSC_9824
DSC_9825
DSC_9843
DSC_9845
DSC_9846
DSC_9855
DSC_9856
DSC_9860
ThayNgoQuocThanh
ThayNguyenVanNon
ThayNguyenVanVinh
ThayQuachDaiThanh
ThaySuong-Vinh
01/29 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.

Hình ảnh chuyến thăm Quê Nhà, Trường Xưa, Bạn Bè, Học Trò cũ được Thầy Quách Đại Thanh chuyển cho.