IMG_0139
IMG_0369
IMG_0370
IMG_0371
IMG_0373
IMG_0380
IMG_0383
IMG_0413
IMG_0415
IMG_0417
IMG_0418
IMG_0419
01/12 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Anh Ôn Cầu, cựu học viên Công Thôn khóa  2 (69-72) du lịch Hoa Kỳ ghé lại Nam Cali được anh chị Nghĩa - Phụng và bạn bè quanh vùng Little Sài Gòn tiếp đón.(2014-8-24)